menu

  Qingdao International Exhibition Center

  Project Size: 2.57 ha

  Project Location: Qingdao

  Team:
  1. Ziyu Zhuang,
  2. Shifeng Zhang