menu

  Yongchang Creative Industrial Park

  Project Size: 400 mu

  Team:
  1. Frédéric Ripperger,
  2. Ziyu Zhuang,
  3. Salma Habashi,
  4. Na Li,
  5. Weihong Cen