menu

  Xi'an Cloud Restaurant

  Project Location: Shaanxi, China

  Project Area: 1536 m²

  Project Type: Restaurant

  Team:
  1. Na Li
  2. Xin Zhao
  3. Matt Guo
  4. Fred Xia
  5. Hongyu Fan
  6. Kunyu Zhu
  7. Milos Bojinovic